ماشین ظرفشویی یکی از وسایل خانگی هستند که امروزه بسیار مورد توجه مرم قرار گرفته اند. با توجه به شاغل شدن خانم ها در بیرون از منزل، این وسیله در اداره بخشی …
ادامه مطلب